0 komentarzy

Gdzie po badania dla kierowców?

Zatem konieczne jest zgłoszenie się do fachowych pracowni. Aby kandydat na kierowcę mógł uzyskać prawo jazdy oprócz zdanego egzaminu musi poddać się ściśle określonym testom. Chodzi o brak przeciwwskazań lekarskich. Takie badania kierowców Sosnowiec proponuje prężnie działająca firma współpracująca z lekarzami medycyny pracy. Jeśli zostało wystawione skierowanie na badania, to również musi zostać ono przedstawione. Takie skierowanie najczęściej wystawia pracodawca lub lekarz. Jeśli ale chodzi o...
0 komentarzy

Zaburzenia psychiczne u kierowców

Lekarz uprawniony do wykonywania badań tego rodzaju musi u osoby badanej stwierdzić istnienie lub brak wielu chorób. Chodzi też o stwierdzenie, czy osoba badana nie nadużywa innych leków mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Chodzi o niezmiernie ważne warunkujące wydanie prawa jazdy badania kierowców Sosnowiec. A chodzi między innymi o choroby: wzroku, słuchu i równowagi, układu sercowo-naczyniowego, ruchu, nerwowego oraz zaburzenia psychiczne, cukrzycę, niewydolność nerek, a zarówno...
0 komentarzy

Gabinet – badania dla kierowców

Specjalne psychotesty są też koniecznością w przypadku orzekania o zdolności do wykonywania zawodu kierowcy. Na tego rodzaju badania psychologiczne kandydaci na zawodowych kierowców kierowani są poprzez przedsiębiorców, podmioty wykonujące transport drogowy bądź też lekarza. Badania są płatne i zwyczajnie ich koszt ponosi osoba poddająca się badaniom. Tylko placówki i gabinety, w których pracownicy mają ściśle określone kompetencje mogą wykonywań szereg badań lekarskich. Do takich na pewno zalic...
0 komentarzy

Specjalistyczna placówka – badania dla kierowców

Należy pamiętać, że każda osoba, która nie zgadza się z orzeczeniem lekarskim ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego. Takimi są badania kierowców Sosnowiec i co więcej realizowane są one przez nowoczesną, specjalistyczną placówkę, która współpracuje z uprawnionymi do wykonywania tego rodzaju badań lekarzami. Na podstawie tego rodzaju badań wydawane jest orzeczenie lekarskie, które stwierdza istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazd...
0 komentarzy

Przeprowadzenie badań dla kierowców

Niesłychanie ważne jest, by osoba, która musi przejść badanie lekarskie w ramach uzyskania prawa jazdy, zgłosiła się na nie trzeźwa, a dzień uprzednio również nie spożywała alkoholu. Gabinet badań psychotechnicznych oraz konsultacji psychologicznych bada nie tylko kierowców, natomiast również wykonuje diagnostykę psychologiczną oraz orzecznictwo obejmującą stanowiska, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Na stronie placówki znajduje się szczegółowy cennik oraz szereg istotnyc...